ORDER NOW AT COLORED ROOFS

Birdhouse Rooftile

Item 1 of 1

Rooftile Birdhouse

 

Dakpanvogelhuis

 

THE BIRDHOUSE CAN BE ORDERED NOW AT info@coloredroofs.nl

http://www.coloredroofs.nl/vogelhuisjesdakpan

In urban areas the bird population is shrinking rapidly, so what can we do?
With this design for a special bird house he hopes to contribute to the solution of this problem.

By applying an archetype house on a rooftile he creates a striking new nesting place for city birds, which is not only a warm welcome for the birds but also more visible to us humans.

In consultation with the Vogelbescherming (Dutch bird association) the design is refined, so the Birdhouse Rooftile not just a pretty picture but also a responsible nesting place.

The birds find their new place under the tile in a specially designed basket. This allows the bird to use its original place under the tiles. Here the ventilation is good so the nest does not get too hot, and the bird is out of range of greedy cats.

This basket consists of a wooden slate framed with birdscreen. This is a kind of comb, where the bird can not pass through. The basket is placed on the roof directly below the rooftile, it ensures that the bird can not reach the entire roof, and makes it possible to clean the nest after breeding period.

The house is a special kit glued to the tile making it resistant to extreme temperatures, so it can not come loose during the winter frost.

What do you get when you order the Birdhouse Rooftile:
- Birdhouse Rooftile; all tile types available
- basket
- stick (removable)
- placement and maintenance information

Already two major placement tips:
Birds nest preferably in groups, applying several Birdhouse Rooftiles is therefore recommended. It is important to place the Birdhouse Rooftile on the north or east side, preferably out of full sun.

 

 

NU TE BESTELLEN VIA COLORED ROOFS info@coloredroofs.nl, maar ook verkrijgbaar als gift voucher via deze webshop!

http://www.coloredroofs.nl/vogelhuisjesdakpan

In stedelijke gebieden krimpt de vogelpopulatie in rap tempo, wat doen we hieraan?  Met zijn ontwerp voor een bijzonder vogelhuis hoopt Klaas zijn steentje bij te kunnen dragen aan de oplossing voor dit probleem.

Door het toepassen van een archetype huis op een dakpan ontstaat er een nieuwe opvallende nestplek voor de stadsvogels, wat niet alleen een warm welkom betekend voor de vogels maar ook nog eens goed zichtbaar is voor ons mensen.

In overleg met de Vogelbescherming is het ontwerp verfijnt zodat het Dakpan Vogelhuis niet alleen een mooi plaatje oplevert maar ook een verantwoorde nestplek is.

De vogels vinden hun nieuwe plek onder de dakpan in een speciaal ontwikkeld nestbakje. Hierdoor kan de vogel gebruik maken van zijn originele plek onder de pannen. Hier is de ventilatie goed zodat het nest niet te warm word, en is de vogel buiten bereik van grijpgrage katten.

Het nestbakje bestaat uit een houten plaatje omlijst met vogelschroot. Dit is een soort kam, waar de vogel niet doorheen kan. Het nestbakje word geplaatst op het dakvlak direct onder de vogelpan, het zorgt ervoor dat de vogel niet onder het hele dak kan komen en maakt het mogelijk om het nest na een broedperiode schoon te maken.

Het huisje is met een speciale kit verlijmd op de dakpan waardoor deze bestendig is tegen extreme temperaturen en bijvoorbeeld niet los kan komen tijdens de winterse vrieskou.

Wat krijgt u wanneer u het Dakpan Vogelhuis besteld:
- vogelpan; in alle dakpantype's verkijgbaar
- nestbakje
- stokje (demontabel)
- plaatsings- en onderhouds informatie

Alvast twee belangrijke plaatsingstips:
Vogels nestelen het liefst in groepen, toepassen van meerdere vogelpannen is daarom aan te raden. Daarbij is belangrijk de vogelpan op het noorden of oosten te plaatsen, liefst uit de volle zon.

 

 

© 2013 - 2024 Klaas Kuiken | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore